– Minulta löytyy toimialaymmärrystä sosiaali- ja terveydenhuoltoalalta

– Hahmotan lapsiperheen ja työelämän yhteensovittamisen haasteet

– Ymmärrän oman hyvinvoinnin tärkeyden jaksamisen edellyttäjänä – omasta hyvinvoinnista huolehtimisen myötä kykenee huolehtimaan myös yhteisistä asioista

Valmistuttuani röntgenhoitajaksi jouluna vuonna 2002 oli Suomessa terveydenhuoltoalalla vaikea saada vakituista työtä. Huomattavasti runsaammin työtä oli tarjolla naapurimaassa Ruotsissa, ja niinpä opintojen loppusuoralla muotoutui ajatus, että voisin lähteä väliaikaisesti työhön Ruotsiin. Perheeni pikkulapsivaihe ajoittui Ruotsiin, jossa perhepolitiikkaa toteutettiin hyvin eri lähtökohdista ja yhteiskunnalliset asiat alkoivat silloin kiinnostaa. Henkilökohtaisella tasolla paluu Suomeen avasi silmiäni. Vaikka molemmat maat ovatkin edistyneitä hyvinvointivaltioita Pohjolassa, on työelämässä ja yhteiskunnan järjestelmissä runsaasti eroavaisuuksia.

Työelämässä olen lähes aina löytänyt itseni siellä missä kehitetään uutta tai uudistetaan toimintatapoja. Minua ovatkin aina kiinnostaneet kehitystehtävät ja työ jossa saan olla mukana luomassa uutta. Olen ollut laatimassa vuosien aikana lukuisia laatukäsikirjoja ja työohjeita, ollut osallisena niin sisäisissä kuin ulkoisissakin auditoinneissa sekä osallistunut STUK:n tekemiin tarkastuksiin.

”Jos pystymme lisäämään yksinäisten ihmisten ja perheiden hyvinvointia ja terveyttä, jaksavat he myös huolehtia ympäristöstä, luonnosta sekä välittää toisistaan.”

Olen erittäin ihmiskeskeinen ja ajattelen monet asiat tästä näkökulmasta. Tälläkin hetkellä olen taipuvainen ajattelemaan, että jos pystymme lisäämään yksittäisten ihmisten ja perheiden hyvinvointia ja terveyttä sekä selviytymistä arjessa, jaksavat he myös huolehtia ympäristöstä, luonnosta sekä välittää muista ihmisistä.  Ja toisaalta, jos luonto voi hyvin, tukee se myös ihmisten kokemaa hyvinvointia.

Lähden ehdolle tulevissa Eduskuntavaaleissa 2023, koska minulle on tärkeää olla kehittämässä ja turvaamassa koko Kymenlaakson ja Kaakkois-Suomen palveluita. Haluan olla vaikuttamassa ja kantamassa vastuuta kaikkien kymenlaaksolaisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden vuoksi. Lähden ehdolle paremman Kymenlaakson puolesta.

Tervetuloa mukaan kampanjaan!

EtusivuMiksi Riikka?